SMS to bardzo ważny element komunikacji z klientami. Po pierwsze – jest najwygodniejszą i najbardziej efektywną formą poinformowania Twoich klientów o nadchodzących promocjach, jak i nagłych sytuacjach. Po drugie – oszczędzają zarówno Twój czas, jak i klientów. Co zrobić, by wysyłka smsów była jeszcze prostsza i skuteczniejsza? Jak przygotować masową wysyłkę SMSów marketingowych?

Rodzaje SMSów w aplikacji Gabi.net

W aplikacji Gabi.net znajdziesz wszystkie potrzebne narzędzia do skutecznej komunikacji ze swoimi klientami. Jeśli chcesz powiadomić klienta o odwołaniu wizyty, np. z powodu choroby pracownika, skorzystaj z opcji wysyłki SMSa informacyjnego. Jeśli natomiast chcesz poinformować o trwającej promocji na usługi lub produkt – wybierz SMS marketingowy. Do komunikacji z pracownikami Twojego salonu posłuży Ci SMS wewnętrzny. Dodatkowo w aplikacji Gabi.net masz możliwość wysyłki przypomnień o wizycie w formie smsowej – więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Baza odbiorców SMS

Przed uruchomieniem wysyłki SMS należy zdefiniować grupę odbiorców. Odbiorcą SMSa informacyjnego może być każdy klient, natomiast odbiorcą SMSa marketingowego tylko ta osoba, która wyraziła pisemną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą smsową. Zgoda taka jest warunkiem wyboru TAK dla opcji SMS marketingowy w profilu klienta.

Zaznaczanie zgody na sms marketinfgowy

Aplikacja daje możliwość grupowania odbiorców i wysyłania SMSów marketingowych do wcześniej zdefiniowanej grupy odbiorców. Takie rozwiązanie umożliwia profilowanie przekazu reklamowego, a w konsekwencji sprzyja uzyskaniu lepszych efektów sprzedażowych. Aby utworzyć nową grupę odbiorców, należy z lewego menu wybrać kategorię Baza odbiorców i przejść do zakładki Odbiorcy SMS.  Następnie w wybranej zakładce kliknąć przycisk Zarządzaj grupami SMS. W nowym widoku podać nazwę grupy, a następnie zatwierdzić zmiany przyciskiem Zapisz. Aby dodać klienta do odpowiedniej grupy odbiorców, należy wejść w edycję danej grupy poprzez ołówek w oknie „Klienci nie przypisani do wybranej grupy” zaznaczyć osoby i kliknąć Dodaj do grupy. Klient może zostać przypisany do kilku grup odbiorców.

Dodawanie klienta do grupy odbiorców

Tworzenie SMSów

Aby utworzyć nową wiadomość, w lewym menu wybierz kategorię Wysyłki SMS, a następnie kliknij przycisk Dodaj SMS. Z listy rozwijanej wybierz typ SMSa, który chcesz utworzyć (do wyboru: marketingowy, informacyjny i wewnętrzny). Wpisz temat, a za pomocą edytora stwórz treść SMSa. Treść powiadomienia należy wprowadzić bezpośrednio w pole tekstowe – nie należy kopiować treści powiadomienia z edytora tekstu (np. pliku Word). Po wybraniu SMSa marketingowego wyświetli się kolejna lista rozwijana, za pomocą której zdefiniujesz grupę odbiorców dla wysyłki. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Tworzenie nowego smsa

Nad polem tekstowym znajduje się licznik, który pozwala na śledzenie ilości pozostałych znaków. Maksymalna długość pojedynczej wiadomości wynosi 160 znaków, a wielokrotnej – 459 znaków. W przypadku SMSów wielokrotnych – dla 2 i 3 SMSów to maksymalnie odpowiednio 306 i 459 dostępnych znaków (dla wiadomości bez polskich znaków). W przypadku wyboru opcji z użyciem polskich znaków 1, 2 i 3 SMSy to odpowiednio 70, 134 i 201 znaków.

Wysyłka SMSów

Po naciśnięciu przycisku Zapisz pojawia się komunikat SMS został dodany! i opcja Wyślij. Przyciśnięcie przycisku Wyślij przeniesie Cię do kolejnego widoku, gdzie ustawisz datę i godzinę wysyłki. W przypadku SMSa marketingowego wysyłka jest kierowana do osób przypisanych do wybranej grupy odbiorców. W przypadku SMSa informacyjnego oraz wewnętrznego, istnieje możliwość wybrania adresatów wiadomości z listy.

Wysyłka smsów

WAŻNE! Możliwość wysyłania SMSów wewnętrznych mają pracownicy o uprawnieniach zaawansowanych.

W zakładce Wysyłki SMS możesz obserwować postęp wysyłki oraz jej status (oczekująca, w trakcie, zakończona). Z poziomu widoku Wysyłki SMS możesz również anulować wysyłkę, klikając ikonę w kolumnie „Anuluj” w wierszu wybranej wysyłki. Opcja anulowania wysyłki jest możliwa jedynie dla wysyłek w statusie oczekująca.

Sprawdzanie statusu wysyłki smsa

Więcej przydatnych informacji znajdziesz tutaj: