Jak tworzyć newsletter w aplikacji gabi.net.pl

Znasz już zasady kreacji skutecznych kampanii e-mail marketingowych. Dzięki aplikacji gabi.net.pl możesz teraz samodzielnie tworzyć i wysyłać newslettery do klientów Twojego salonu.

Definiowanie grupy odbiorców

Zanim wyślesz newsletter, musisz zdefiniować jego odbiorców. Takimi osobami mogą być tylko klienci, którzy wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą e-mail. W zakładce „Klienci” > „Lista Klientów Serwisu” w kolumnie „Newsletter” możesz zaznaczyć takich klientów przez wybranie opcji „Tak”.

W celu utworzenia grupy odbiorców, wejdź w widok „Komunikacja” > „Baza Odbiorców” > „Zarządzaj grupami NL”> „Dodaj grupę”. Podaj nazwę grupy, a następnie zatwierdzić zmiany. W widoku „Grupy Newsletter” możesz dodać klienta do wybranej grupy odbiorców, klikając ikonę „Edycja” w wierszu danej grupy, a następnie wybrać z listy nazwę klienta, którego chcesz tam przypisać.

Tworzenie Newslettera

Newsletter utworzysz w widoku „Komunikacja” > „Wysyłki Newsletterów” poprzez kliknięcie „Dodaj Nowy Newsletter”. Wyświetli Ci się edytor, w którym możesz podać temat, uzupełnić treść i dodać grafikę. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem „Zapisz”.

W nowym widoku ustaw wysyłkę newslettera testowego lub docelowego. Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność wiadomości, np. czy dodane linki kierują do odpowiednich stron internetowych. Opcja wysyłki testowej to sposób na weryfikację poprawności wyświetlania newslettera.

Po wysłaniu, newsletter będzie widoczny w zakładce „Wysyłki Newsletterów”. Z poziomu tego widoku możesz obserwować postęp wysyłki oraz jej status (oczekująca, w trakcie, zakończona). Za pomocą przycisku „Anuluj” możesz anulować wysyłkę.

Więcej informacji na temat tworzenia newsletterów znajdziesz tutaj.

 

Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja była pomocna i będziesz aktywnie korzystać z tego narzędzia. Życzymy udanych wysyłek!