Znasz już zasady kreacji dobrych kampanii e-mail marketingowych. Dzięki aplikacji Gabi.net możesz teraz samodzielnie stworzyć i wysłać newsletter do swoich klientów. W ten sposób szybko dowiedzą się o nowych usługach dostępnych w Twoim salonie lub atrakcyjnych akcjach promocyjnych.

Definiowanie grupy odbiorców newslettera

Zanim wyślesz newsletter, musisz zdefiniować jego odbiorców. Takimi osobami mogą być tylko klienci, którzy wyrazili pisemną zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą e-mail. W zakładce Klienci > Lista Klientów Serwisu w kolumnie Newsletter możesz zaznaczyć takich klientów przez wybranie opcji „Tak”.Oznaczanie zgody klienta na wysyłkę newslettera

Aplikacja Gabi.net daje Ci możliwość grupowania odbiorców i wysyłania newsletterów do wcześniej zdefiniowanej grupy odbiorców. Takie rozwiązanie umożliwia profilowanie przekazu reklamowego, a w konsekwencji sprzyja uzyskaniu lepszych efektów sprzedażowych. W celu utworzenia grupy odbiorców, wejdź w widok Komunikacja > Baza Odbiorców > Zarządzaj grupami NL > Dodaj grupę. Podaj nazwę grupy, a następnie zatwierdzić zmiany.Dodawanie grup do newslettera

W widoku Grupy Newsletter możesz dodać klienta do wybranej grupy odbiorców, klikając ikonę ołówka w wierszu danej grupy, a następnie wybrać z listy nazwę klienta, którego chcesz tam przypisać. Drugim sposobem możesz wejść w widok Baza odbiorców i w wierszu danego klienta kliknąć ikonę Edytuj, a następnie w nowym widoku wybrać z listy nazwę grupy, do której ma zostać przypisany klient. Klient może zostać przypisany każdorazowo do kilku grup odbiorców.Dodawanie klientów do grup odbiorców newslettera

Tworzenie newslettera

Newsletter utworzysz w widoku Komunikacja > Wysyłki Newsletterów poprzez kliknięcie Dodaj newsletter. Wyświetli Ci się edytor, w którym możesz podać temat, uzupełnić treść i dodać grafikę. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.Edycja newslettera w aplikacji gabi.net

W nowym widoku ustaw wysyłkę newslettera testowego lub docelowego. Pamiętaj, aby sprawdzić poprawność wiadomości, np. czy dodane linki kierują do odpowiednich stron internetowych. Zwróć uwagę na wizualną stronę Newslettera.

Aby skonstruowany i wysłany przez Ciebie newsletter nie był klasyfikowany jako SPAM, powinieneś unikać:

  1. słownictwa charakterystycznego dla SPAMU: 100% free, darmowy, bezpłatny, wygrałeś;
  2. fraz charakterystycznych dla SPAMU: Jedyna taka okazja, Wiadomość ta nie stanowi oferty…, itp.;
  3. zbyt wielu znaków interpunkcyjnych;
  4. wielkich liter i znaków specjalnych w temacie wiadomości;
  5. słów pisanych kolorową czcionką.

Opcja podglądu (która pojawia się po zapisaniu nowego newslettera) oraz opcja wysyłki testowej to sposób na weryfikację poprawności wyświetlania newslettera.

Po wysłaniu, newsletter będzie widoczny w zakładce Wysyłki Newsletterów. Z poziomu tego widoku możesz obserwować postęp wysyłki oraz jej status (oczekująca, w trakcie, zakończona). Za pomocą przycisku Anuluj możesz anulować wysyłkę, która się jeszcze nie rozpoczęła.Sprawdzanie statusu wysyłki newslettera

Więcej informacji na temat tworzenia newsletterów znajdziesz tutaj.

Mamy nadzieję, że powyższa instrukcja była pomocna i będziesz aktywnie korzystać z tego narzędzia. Życzymy udanych wysyłek!